ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ KAPSAMINDA FATURADA İSTENEN BİLGİLER

İşletme Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin alımları
kapsamında ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNDE tekil takip işlemlerin başlanmış olması
gerekçesi ile 01.07.2018 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı Ürün takip
Sistemi (UTS) ürün kayıt no; bayi no; ürün lot no; ürün seri no; ihale
kayıt no veya doğrudan temin kayıt no'nun faturalarda yazılması
gerekmektedir. Yukarıda belirtilen bilgilerin bulunmadığı faturalar hiç
bir suretle işleme alınmayacaktır.
Ek Dosyalar
Bu içerik 09.07.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 460 kez okundu.