Mevzuatlar


Kanunlar
                 
- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
                 - 5744 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 
                 - 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu   
                 - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
                 - 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu                
                 - 6245 Sayılı Harcırah Kanunu 

Yönetmelikler
                 - 2547 Sayılı Kanunun 58. Mad.Göre D.S.İ. Kur. Uy. Es. İlş. Yönetmelik
                 - Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 
                 - Kamu Zararlarının Tahsili Hakkındaki Yönetmelik
                 - Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
                 - Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
                 - Taşınır Mal Yönetmeliği 

Diğer Mevzuatlar
                - Döner Sermaye İşlemleri Hakkında 
                - Amortismanlar ve Tükenme Payları Hakkında 
                - Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında
                - Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında
                - Parasal Sınırları
                - Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu  İ Cetveli 
                - Taşınır Mal Kodları

 Linkler aşağıdaki dosyalardadır.

 

 
 
 
Ek Dosyalar
Bu içerik 21.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 11163 kez okundu.