Yönetim

Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi 3 Aralık 1999 tarih ve 23895 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikle kurulmuştur. Üniversitemiz fakülte ve yüksekokullarında daha önce kurulmuş bulunan Döner Semaye İşletmelerinin faaliyetleri de bu tarihten itibaren yeni kurulan Döner Sermaye İşletmesine devredilmiştir.
 
                  Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren işler aşağıdadır:
 
            1-)   Klinikler, poliklinikler, ameliyathaneler ve laboratuarlarda yapılacak her çeşit muayene,tetkik, tahlil, tedavi, ameliyat. Bakım ve üretim ile ilgili iş ve benzeri hizmetleri yapmak
            2-)  Yükseköğretim Kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek tüzel kişiler tarafından istenilecek bilimsel görüş, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak,
            3-)  Tahlil, plan, bilgi işlem organizasyonu, model ayarı, tamir danışmanlık, ölçü ayarı, rehberlik ve uygulama hizmetleri yapmak bunları ilişkin raporlar düzenlemek,
            4-)  Her türlü basım ve yayım işini yapmak,
            5-)  Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek, faaliyet alanı ile sınırlı olarak iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünleri önceden Rektörün izni alınmak şartıyla pazarlamak ve satmak.
                   Döner Sermaye İşletmesi, çalışmaları sırasında eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutar.
 
                 
                  Yönetim Organları:
 
                  Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kurulu’dur. Rektör Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU tarafından yürütülmektedir.
                  Üniversite Yönetim Kurulu yetkilerinin bir kısmını Yürütme Kurulu’na devretmiştir. Yürütme Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşmuştur.

                  Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nuri HATİPOĞLU (Başkan)
                  Dekan  Prof. Dr. A.Muzaffer DEMİR (Üye)
                  Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah TAŞ (Üye)
                  Prof. Dr. Recep YAĞIZ (Üye)
                  Sayman Sevcan BİLİR (Üye)
 
 Döner Sermaye işletmesinin İşletme Müdürlüğü Prof. Dr. Tevfik AKTOZ tarafından yürütülmektedir. 
Saymanlık: Döner Sermaye İşletmesinin Saymanlık Hizmetleri Maliye Bakanlığı tarafından kurulan Döner Sermaye Saymanlığı’nca yürütülmekte olup , Döner Sermaye Saymanlık  Müdür  olarak Sevcan BİLİR görev yapmaktadır.
  

Döner Sermaye İşletmesinin Telefon ve Faks numaraları:
Döner Sermaye İşletmesi Tel/Faks No:0 284 235 27 28 - 0 284 235 27 30
Döner Sermaye İşletmesi Satınalma/İhale BirimiTel/Faks No: 0 284 235 27 29
Döner Sermaye Saymanlığı Tel. No    : 0 284 235 76 54

Bu içerik 21.02.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 12538 kez okundu.